Aplikacija za evidenciju aktivnosti vezanih uz poslove ustupanja radnika koje obavljaju agencije za privremeno zapošljavanje.